“Kundskap” föds ur en professionell analys. All affärsutveckling och kommunikation måste byggas på en stabil plattform och en långsiktig strategi.

Det hela handlar om att integrera marknadsföringens olika discipliner och att göra rätt från början.

Alla aktiviteter måste stärka varumärket, positionen och affärerna. Det är bara resultatet som räknas.
Det är detta som gör Kundskaparna unika. Här möts och samverkar marknadsanalytiker, affärsutvecklare, strateger och kreatörer på samma arbetsplats året runt.

Ett antal av våra produkter är inriktade på utveckling av fastigheter, klicka här för mer information.


Medarbetare Hitta hit Artiklar / InfoMarknadsstrategier kan beskrivas som en långsiktig plan för företagets positioneringsarbete. Med bra analysmodeller som t.ex. Competitive Management och en relevant verklighetsbild av värderingar, profil och identitet ökar precisionen i ditt varumärkesarbete väsentligt

Medarbetare på Kundskaparna

Michael Zajicek
VD / varumärkesstrateg

08-587 630 01
070-562 95 13
m.z@kundskaparna.com
Civilekonom på Stockholms Universitet 1979. Jobbat i resebranschen under det glada 80-talet. VD och grundare av skidresebyrån La Piste. Föreläsare inom marknadsanalys- och strategi på RMI Bergs och IHM Business School. Startade Kundskaparna 1992 och har sedan dess utvecklat ett flertal analys- och strategikoncept som används löpande inom Kundskaparna.
Björn Bergenstråhle
Kommunikatör

08-587 630 53
0708-600 314
bjorn.bergenstrahle@kundskaparna.com
Allmänbildad renässansmänniska som gärna kombinerar vunna erfarenheter till ett säljande, långsiktigt helhetsperspektiv. Försäljningsansvarig på Kundskaparna sedan 2011.
Hans Dalin
Projekt Manager

070-645 21 00

hd@kundskaparna.com
Ulf Dahlberg
Art director

076-276 00 33

ulf.dahlberg@kundskaparna.com
Berghs 1975. Har arbetat med B2B-reklam som art director sedan dess, bland annat på Anderson & Lembke, Publicis, Indigo och Ogilvy. Har också 20 års erfarenhet av Investor Relations på bland annat Citigate, Grayling och Springtime, samt stora event i egen regi och i samarbeten med bland annat Ogilvy och Meetmasters/Nine Yards.
Tillbaka

Hitta hit

Wallingatan 26B
Box 2295
103 17 Stockholm
Telefon 08-587 630 00
info@kundskaparna.com
Tillbaka

Competetive Development

Competitive Development Commercial
Trygghet för utvecklare av kommersiella lokaler
Competitive Development Housing
Trygghet för projektutvecklare för bostäder och samhällsbyggare
Competitive Development Retail
Utveckling av köpcentra och handelsplatser
Tillbaka

Kunder och projekt

All affärsutveckling bygger på en samverkan mellan vår kompetens och kreativitet och våra uppdragsgivares erfarenheter, interna informationsprocess och problembeskrivning. Riktigt bra lösningar växer fram ur en långsiktig relation.

Vi på Kundskaparna har under åren byggt upp ett gediget kunnande om marknadens spelregler och kundernas förväntningar inom de flesta branscher relaterade till tjänster och business to business. Våra lösningar och koncept används inte bara i Sverige och Skandinavien utan ofta även i hela Europa, ja även t.ex. i Australien, Thailand och Sydafrika.

Här finner du ett urval av projekt vi genomfört de senaste åren. Hör av dig om du vill veta mer om hur vi arbetar med marknadsanalys, strategifrågor och kommunikation.

Arcona

Arcona är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med det så kallade Leankonceptet som ledstjärna. Kundskaparna var bolagets partner i strategifrågor och marknadskommunikation. Tillsammans skapade vi även en helt ny webblösning med fokus på kundgrupper och pågående projekt. Vi arbetade också med konceptutveckling, design och marknadsföring av specifika byggprojekt.

BoKlok

BoKlok är en idé om nybyggda bostäder till låg kostnad. Den föddes när Kundskaparna i mitten av 90-talet hade börjat genomföra systematiska bostadsanalyser för Skanska. Som en följd inledde Skanska och IKEA en dialog – ”låt oss bygga något klokt och annorlunda tillsammans” – och arbetet med det nya varumärket inleddes. Tanken var att skapa en industriproducerad boprodukt för en månadskostnad under 3 000 kr utan att göra avkall på hemmets viktigaste värdeskapande faktorer. Vi stod för konceptanalyserna och delar av utvecklingsarbetet samt för kommunikationsstrategin och lanseringskampanjerna.

Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är med nära 12 000 hyresbostäder ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsföretag, Kundskaparna har arbetat med kommunikationsstrategin och den interna processen samt de kreativa lösningarna för att öka image och attraktionskraft för Botkyrka som kommun samt för Botkyrkabyggen som hyresvärd. Vi har också arbetat med att höja imagen i flera miljonprogramsområden, bland annat Alby, Fittja och Storvreten. Effekten av arbetet har följts upp med återkommande varumärkes- och inflyttningsanalyser.

Cramo

Cramo är ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag, verksamt på tolv marknader i norra Europa. Kundskaparna har tillsammans med Cramo under en lång följd av år utvecklat och finslipat verktygen i vår Competitive Management-portfölj. Cramo bedriver ett mycket systematiskt arbete där utvecklingen av kundnöjdhet och varumärke styr affärs- och marknadsutvecklingen. Kundskaparna har också varit Cramos kommunikationspartner i utvalda varumärkesbyggande projekt.

Cramo Instant

Är Sveriges ledande uthyrare av tillfälliga lokaler med huvudinriktning på skolor och förskolor samt kontor. Under 2009 inleddes lanseringen av Sveriges första tillfälliga lokaler med full permanentstandard, vattenburen uppvärmning, elförbrukning på passivhusnivå och genomgående med minimalt miljöavtryck som riktlinje. Före och efterlansering har Kundskaparna arbetet med kommunikationslösningar som t.ex. presentationsbroschyrer, nyhetsbrev och webblösningar. Kundskaparnas Competitive Management-portfölj har varit plattformen för affärsutveckling och varumärkesarbetet.

Einar Mattsson

Einar Mattson är ett av Stockholms mest anrika byggföretag, som tidigare har fokuserat på att utveckla hyresbostäder för egen förvaltning. I en förändringsprocess har Einar Mattson utökat sin specialisering till att förvalta på entreprenad samt att utveckla bostäder för ägande. Som en bas för dessa förändringsprocesser genomförde Kundskaparna ett flertal analyser: Business intelligence, kund- och varumärkesanalyser samt kundnöjdhet i stambytesprojekt. Kundskaparna har även arbetat med kommunikationsmaterial.

Familjebostäder

Kundskaparna har under många år varit varumärkes- och affärsutvecklingskonsulter för Familjebostäder. Vårt fokus har varit nyproduktion och ROT men även marknadsföring av hela nyproduktionen i Storstockholm. Genom marknadsanalyser har vi kartlagt kundsegment och boendeprioriteringar, lagt upp säljprocesser och skapat kommunikationsverktyg, bland annat hemsidan. Vi arbetar också löpande med kvalitetsanalyser av alla nyproducerade lägenheter.

Ikano Bostad

Ikano Bostad som ägs av IKEA har en mycket väl utvecklad boproduktion som i många avseenden är den yt- och energieffektivaste på marknaden. Kundskaparna strategi- och kommunikationsarbete positionerade Ikano Bostad som en aktör att räkna med på den svenska bostadsrättsmarknaden. Genom marknadsanalyser har vi kartlagt kundsegment och boendeprioriteringar, lagt upp säljprocesser och skapat kommunikationsverktyg och lanseringskampanjer för nyproduktion.

KF Fastigheter

KF Fastigheter utvecklar köpcentra och handelsplatser med Coopverksamheter som bas. Det råder hård konkurrens om attraktiva utvecklingsobjekt och KF Fastigheter genomför därför regelbundet kund- och varumärkesstudier med fokus på professionella relationer som beslutsfattare för butiksetableringar. Kundskaparna har också arbetat med kommunikationsstrategier kring varumärket och utvecklingen av nya handelsplatser och köpcentra.

Midroc

Midroc Europe är en företagsgrupp som arbetar med industriell service och entreprenader, konsulttjänster och fastighetsutveckling i hela Europa. Kundskaparna har fungerat som bollplank och rådgivare i utvecklingen av Midrocs strategiska styrdokument. Vi har även arbetat med ett flertal kommunikationsprojekt kring företagets marknadserbjudanden.

Norrporten

Norrporten är en av Sveriges största kommersiella fastighetsägare med lokaler på ett flertal orter längs hela E4 samt i Köpenhamn och Hamburg. Kundskaparna har tillsammans med kommunikationsföretaget Frosting i många år drivit affärsutvecklings-, kvalitets och varumärkesarbete inom Norrporten. Strategi och taktik har utformats med hjälp av Kundskaparnas Competitive Management-portfölj. 2013 nådde Norrporten sitt mål: Man har blivit den kommersiella fastighetsägaren med de nöjdaste kunderna och det starkaste varumärket i Sverige.

Oscar Properties

Oscar Properties är specialiserat på bostadsrättslägenheter i premiumområden, främst i Stockholms innerstad. Inför ett planerat projekt i en närkommun ville Oscar Properties ha hjälp att bedöma det föreslagna projektet – läge, bostäder, pris, utrustning, föreningens faciliteter. Kundskaparna har genomfört analysen i flera steg som innefattar business intelligence, mäklarintervjuer, kvantitativa intervjuer med boende i närområdet och med möjliga målgrupper, samt design och koncepttest i form av fokusgrupper.

Skanska

Skanska är en av landets större utvecklare av bostadsrättslägenheter. Kundskaparna genomför Competitive Developmentanalyser på ett flertal orter där Skanska vill bedöma potentialen. Analyserna innefattar business intelligence, mäklarintervjuer och målgruppsintervjuer. Syftet med studierna är ofta att skapa beslutsunderlag för igångsättning av ett projekt men även stöd för själva projektutvecklingsarbetet. En del studier handlar om att avgöra potentialen i regionala marknader på översiktplaneringsnivå och då inkluderas i analyserna även faktorer som flyttströmmar, sysselsättning, infrastrukturen, inkomstnivåer mm.

Skanska Teknik

Inom Skanskakoncernen fanns tidigare ett mycket kvalificerat byggkonsultföretag, Skanska Teknik. Kundskaparna byggde upp deras säljprocess, skapade säljhjälpmedel och presentationsmaterial samt genomförde workshops kring säljträning. Syftet var att skapa kundfokus och lära hela organisationen att hitta affärer och kunna kommersialisera dessa.

Sto

Sto är en av norra Europas största tillverkare av ventilerade fasadsystem samt renoveringsprodukter för betong. Man för en ständig kamp mot det något starkare varumärket Weber. Sto har satt upp stora mål för ökade marknadsandelar samt lansering av nya produkter. Vår Competitive Management-portfölj med en verktygslåda för utveckling av varumärke, kundrelationer och produktportfölj har blivit metoden för att nå upp till målen.. Under 2012-13 har Kundskaparna arbetat med en omfattande analys av marknaden för tätskikt i våtrum. Målet var att skapa en lanseringsstrategi och kampanj.

Technia

Technia är IT-konsulter som arbetar med processer för innovation och produktutveckling, samt skapar lösningar för effektiv hantering av produktinformation genom hela produktlivscykeln (PLM = Product Lifecycle Management). Kundskaparna hjälpte Technia att bygga upp en säljprocess och utvecklade ett antal säljhjälpmedel.

Telge Energi

Kundskaparna började samarbeta med Telge Energi redan innan avregleringen av elmarknaden hade genomförts. Telge Energi positionerades som utmanare mot jättarna E-On, Fortum och Vattenfall. Med hjälp av våra analysverktyg kartlades elkundernas behov och prioriteringar. Vi har varit bolagets strategikonsulter i varumärkesarbetet de senaste 15 åren. Genom attraktiva erbjudanden och personlig service började Telge Energi ta marknadsandelar i hela landet och utvecklades med tiden till att bli en av ”top 5” i Sverige.

Tyrens

Tyréns är en av de ledande teknikkonsulterna i Sverige med inriktning på stadsbyggnad och infrastruktur. Konkurrensen mellan de ledande konsultbolagen är mycket hård. Kundnöjdhet och konkurrenskraft står i ständigt fokus och alla verksamhetsorter har konkreta mål för kundutveckling och kvalitet. Kundskaparna har utvecklat ett analyskoncept som stöder Tyréns affärs- och verksamhetsutveckling med återkommande analyser på regional nivå.

Marknadsanalysens fyra steg

Kundskaparna research tar fram beslutsunderlag inför kvalitets-, affärs- och varumärkesutveckling. Det kan handla om utveckling av nya eller befintliga produkter och tjänster, att analysera konkurrenters styrkor och svagheter eller att ta fram underlag för att skapa rätt marknadskommunikation.

Vi har mångårig erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa metoder och anpassar datainsamling och analysmetod till varje enskilt uppdrag.
Datainsamlingen sker med hjälp av telefonintervjuer, webbenkäter, postala enkäter, påstana intervjuer, djupintervjuer eller gruppdiskussioner beroende på uppdragets syfte och målgrupp.

1. Identifiera affärsmöjligheter

Man kan identifiera affärsmöjligheter genom att hitta lönsamma segment och ta fram underlag för produktutveckling. Det finns ett antal olika analysverktyg för att identifiera affärsmöjligheter och marknadspotential.

2. Ta fram lösningar

Utifrån marknaden, de segment som har ett behov, samt företagsinterna resurser och förutsättningar ska vi kreera idéer och lösningar. Här finns ett par kreativa analysverktyg för att fånga in marknadens behov och kundernas krav.

Brainstorming

Conjointanalyser

Fokusgrupper / gruppdiskussioner

Conjointanalyser syftar till att marknaden får ge förslag på bra lösningar, antingen genom att fritt ta fram bra egenskaper eller genom att plocka ihop bra egenskaper från befintliga produkter och lösningar.

Utifrån kvalitativa studier, vanligtvis genom fokus- och gruppdiskussioner, lyfter vi fram olika individers värderingar och attityder. Vi kan sedan analysera hur kundbehoven ser ut samt hur produkter och lösningar bör utformas såväl tekniskt som designmässigt.
På denna nivå är det viktigt att arbeta med en hög kreativitet och inte fastna i traditioner och vanor. Internt i företagen är det ofta lätt att bli hemmablind och inte se nya möjligheter och idéer.

3. Beslut om rätt lösning

För att minska riskerna i en produktlansering eller inför nyproduktion av bostäder finns ett par mycket användbara analysverktyg.

Koncepttester

Produkttester

Marknadstester

Tillsammans med företagets interna erfarenhet bygger vi upp neutrala och opartiska beslutsunderlag. De tre analysverktygen kan användas i serie eller var och en för sig. Det viktigaste är att företaget på ett tidigt stadium, innan man gör för stora investeringar i olika lösningar eller projekt, testar konceptets kommersiella styrka och bärkraft. Dessa analysmetoder har visat sig vara mycket effektiva inom t ex nybyggnadsproduktion.

4. Utvärdering och uppföljning

Med hjälp av kund- och marknadsanalyser kan vi ta fram förslag för hur ni bör utveckla och förbättra er verksamhet, era produkter och era marknadsaktiviteter. Ett par användbara analysmetoder för detta är:

Varumärkesanalyser / Competitive Branding

Kvalitetsmätningar / GAP-analyser med PKI-index

Kundanalyser med NKI-index

Reklamtester och effektmätningar

Till höger visar vi ett exempel på resultatet i en kvalitetsmätning, en GAP-analys. Resultatet sammanfattas även i ett PKI-index. I de fall uppfyllelsen är låg och kraven höga analyseras anledningen till missnöjet kvalitativt med stöd av respondenternas egna kommentarer.

PKI / Positivt kundindex

Ofta vill man jämföra företagets kundupplevda kvalitet med konkurrenter, andra branscher eller hur den förändras över tiden. Nedan ser du ett par PKI-index för branscher där Kundskaparna gjort ett hundratal kvalitetsanalyser de senaste 10 åren.

Indexet skall vara över 70 i en business - business affär. Vi kan genom PKI erbjuda ditt företag benchmarking mot konkurrenter och marknad.
Tillbaka

Strategiarbete

Marknadsstrategier kan beskrivas som en långsiktig plan för företagets positioneringsarbete. Med bra analysmodeller som t.ex. Competitive Management och en relevant verklighetsbild av värderingar, profil och identitet ökar precisionen i ditt varumärkesarbete väsentligt.

Här är några av de modeller och erfarenheter kring strategiarbete som vi på Kundskaparna har i bagaget. Det handlar mycket om att undvika affärsutvecklingens fallgropar genom att bl.a. systematiskt följa strategi- arbetets olika steg.
Ett starkt varumärke
Unik position

Competitive Branding
Ökad konkurrenskraft

Competitive Management
En metod för effektivare strategiarbete

Brand DNA-modellen
Värderingar, profil och image

Affärsutvecklingens fallgropar

Genom studier av tio års genomförda research och strategiprojekt har vi identifierat de vanligaste orsakerna till ett misslyckat strategiarbete.

Med hjälp av våra researchverktyg har vi möjligheter att eliminera de flesta fallgroparna. Naturligtvis finns det minst lika många anledningar till ett misslyckat strategiarbete. Men dessa ligger utanför området marknadsföring och kan t.ex. ha att göra med internpolitik, ekonomiska resurser och ägarförändringar.
 • Missbedömning av marknadstrender och omvärldsförändringar
 • Frångår företagets affärsidé
 • Missbedömning av kundens behov och önskemål
 • Bearbetar fel kunder eller fel marknadssegment
 • Missbedömning av efterfrågan i valda segment
 • Missbedömning av konkurrenssituationen
 • Otydlig avsändare
 • Fel argument
 • Fel marknadsföringskanaler
 • Missbedömning av kapacitet och engagemang hos säljkår och återförsäljare
 • Tillämpat fel prisstrategi
Tillbaka

Strategiarbetets olika steg

Arbetet består av följande steg och skall utgå ifrån våra värderingar, affärsidén, visionen och vår mission.
 • Definiera samtliga målgrupper och kundsegment
 • Definiera unik kompetens och konkurrenskraft
 • Paketera tjänster och produkter
 • Fastslå mål för kännedom (top of mind, spontant) samt marknadsandel
 • Fastslå mål för image och profil
 • Fastslå mål för customer satisfaction (PKI-Index)
 • Fastslå önskad position samt ev. positionsförflyttning
 • Fastslå resurser för att uppnå målen
 • Göra en plan för uppföljning samt analys av och utvärdering av utfallet / Competitive Management
 • Utarbeta en kommunikationsstrategi
 • Designmanual — logo, typsnitt, skrivregler, färger
 • Kommunikationskoncept — mål, budskap, kanalval
 • Kommunikationsbibliotek — mallar, annonser, webb och intranät
Tillbaka

Ett starkt varumärke

Varumärket är summan av samtliga kontakter och relationer med omvärlden. Varumärkesprofilering innebär att skapa en "mental" marknadsandel i sitt marknadssegment. Det långsiktiga varumärkesbygget måste fokusera på vår unika kompetens, vår kultur, vår förmåga att uppfylla förväntningar, den känsla vi vill förmedla till kunden och bilden av kunden till kundens omvärld. Det hela handlar om positionering.

För att skapa struktur över varumärkesarbetet och kunna bygga argument och aktiviteter kring våra målsättningar krävs ett sätt att konkretisera ett varumärke som kopplar till vad vi vill att varumärket
skall skapa. Vi talar här om tre övergripande kompo- nenter. Brand- Awereness, Position och Confidence.

Dessa komponenter skapar ofta skillnaderna mellan konkurrerande varumärken. Vi säger ofta att det ena varumärket är starkar än det andra. Och då menar vi nog egentligen att det är mer känt. Fast sanningen är att själva varumärkes kännedomen bara är en av flera pusselbitar i ett starkt varumärke. Med vårt analysverktyg Competitive Branding kan vi säkerställa kvantitativ information om alla dessa komponenter och samtidigt analyser dessa hos våra två till tre närmaste konkurrenter genom en Bench Marking.
Tillbaka

Competitive Branding

Competitive Branding är ett helt nytt synsätt, uppbyggt kring en benchmarkinganalys mot era största konkurrenter.

I en marknadsundersökning analyserar vi

 • Varumärkeskännedom
 • Marknadspenetration
 • Kunskap om produkt- och tjänsteportfölj
 • Image och värderingar
 • Leveransförmåga
 • ”Cultural fit”
 • Marknadsledarskap
Ditt företags varumärke måste skapa förälskelse hos marknaden för att få kunder. Först gäller det för företaget att kliva fram och bli synligt. Därefter att bli intressant och konkurrenskraftigt. I bästa fall utvecklas kundförhållandet till en livslång relation.

Kundskaparna och Competitive Branding hjälper dig dit. Med den information som vi får ut av marknads- undersökningen bygger vi upp en positionskarta som utgör plattformen för det fortsatta varumärkesarbetet.
Tillbaka

Competitive Management

För att analysera potential i affärsutveckling och kommunikation är vår analysmetod Competitive Management ett utmärkt verktyg. De fyra olika analysnivåerna ger oss kunskap om varumärkets styrka, position, konkurrenskraft och kundernas kvalitetsupplevelser.

Analyserna bör upprepas regelbundet för att följa upp huruvida vårt varumärkesarbete och investeringar i det ger avkastning.

De av våra kunder som långsiktigt valt att arbeta på detta sätt har skapat ett starkt varumärke med en tydlig
och ointaglig marknadsposition samt har idag mycket nöjda kunder.

Steg 1. Definiera målgrupp och kundsegment

Steg 2. Analysera varumärkeskännedomen / Competitive Branding

Steg 3. Analysera varumärkets attityd och image / Competitive Branding

Steg 4. Genom en kvalitetsmätning t.ex. en GAP-analys med ett PKI-index, bevaka vår kundupplevda kvalitet
Tillbaka

Värderingar, profil och image / Brand DNA-modellen

Genom vår researchverksamhet samlar vi och analyserar information inom de tre olika cirklarna.
Vi kombinerar workshops med kund- och marknads- analyser. Informationen analyseras och kan sedan sammanställas i en målskrift, t.ex. en Brandbook.
Den utgör hörnstenarna i allt strategiarbete och all marknadskommunikation.

Vår arbetsmodell består av följande komponenter:

Profil
Hur företagsledningen vill att företaget skall uppfattas. Kombinationen av affärsidé, vision och strategier.
Image
Hur företaget uppfattas av omvärlden. Vi tar fram företagets imageprofil genom Competitive Branding. Genom en intern workshop tar vi fram företagets imagefaktorer.

Identitet
Medarbetarnas syn på företaget. Kombinationen av gemensamma värderingar och företagskultur.

DNA
Ett långsiktigt varumärkesbyggande syftar till att maximera cirklarnas överlappning. Denna gemen-
samma yta brukar vi kalla företagets DNA. I ett sunt och öppet företagsklimat med tydliga visioner, ett kund- fokuserat ledarskap samt långsiktiga marknads- strategier är överlappningen mellan profil, identitet och image stor.
Tillbaka

Kommunikation

Vad kännetecknar bra kommunikation? Många kloka reklammakare har formulerat sig kring saker som ”relevant dramatik” och ”keep it simple”. Det finns ingen anledning att skapa nya teorier när de gamla är bra.

Om kreativitet, förmågan att hitta på och skapa intresse och uppmärksamhet, finns det inte heller någon anledning att filosofera. Den bör tala för sig själv. Vem behöver t.ex. en ny AIDA-modell? Allt är redan sagt.

Vad man däremot bör tala mera om, är att den marknadskommunikation som faktiskt produceras idag sällan är speciellt strategisk. Problemet är att mark-
nadsstrategierna inte ger några direkta anvisningar till kommunikatörerna, utan lämnar fältet fritt för tolkningar. Och då finns det lika många tolkningar av en marknads- strategi som det finns reklambyråer i Sverige.

Det är här vi kommer in i bilden. Det hela handlar om att göra rätt och berätta rätt saker. Våra analysverktyg som t.ex. Competitive Branding, är skapade med tanke på att skapa förståelse för hur reklamen ska skapa kundvärden, attrahera nya marknader och öka intäkterna.